1. Súpiska hráčov sa uzavrie po 2. kole. Po odohraní 1. polovice turnaja (po 11.kole) sa môžu dopísať maximálne 2 noví hráči. Nie je dovolená výmena hráčov medzi družstvami.
 2. Pri každom zápase môže hrať za družstvo maximálne 5 hráčov, minimálne 2 hráči.
 3. Počas zápasu nie je dovolené „trénovať“ hráčom z iných družstiev, ani iným osobám.
 4. Za každé družstvo sa spočítajú 3 najlepšie výsledky hráčov po sčítaní za obidve dráhy (aj s bonusovými bodmi podľa bodu č.9).
 5. Na začiatku zápasu sa odohrajú 2 skúšobné hry.
 6. Po skončení zápasu (odohraní poslednej hry na danej dráhe) je potrebné oznámiť obsluhe bowlingu ukončenie zápasu.
 7. Pri rovnosti bodov po skončení zápasu, bude nasledovať tzv. rozstrel – jeden hráč z každého družstva odohrá 2 hry. Pri rovnosti po rozstrele, budú títo hráči pokračovať po jednom hode do rozhodnutia.
 8. Za víťazstvo v zápase sa družstvu priradí 1 bod.
 9. Ženy – hráčky a mladiství do 18 rokov, majú zvýhodnenie +10 kolov na zápas. Neplatí to pri hodnotení jednotlivcov.
 10. Turnaja sa nesmú zúčastniť registrovaní aktívni a ligoví hráči a účastníci ligových súťaží a turnajov.
 11. Hráči, ktorých výsledky sa budú vyhodnocovať v konečnom hodnotení jednotlivcov, musia mať odohratú viac ako 1/4 z celkového počtu zápasov základnej časti – minimálne 6 zápasov.
 12. Zrušenie zápasu alebo posun hracieho času je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín pred zápasom po dohode obidvoch družstiev. Kapitáni zabezpečia zrušenie termínu v BowlinG-spot-e a o tom informujú vedúceho turnaja.
 13. Nie je prípustné zameniť hráčov v zápase, ani hádzať za spoluhráča – následok je kontumácia a vynulovanie kolov.
 14. Nie je prípustná výmena hráčov mimo súpisky – následok je kontumácia a vynulovanie kolov.
 15. Družstvo môže overiť totožnosť protihráčov, aby nedošlo k výmene hráčov oproti súpiske.
 16. Je zakázané používať špinavú obuv alebo obuv, ktorá farbí.
 17. Pri hodnotení poradia družstiev je 1. kritériom počet získaných bodov (výhier) a 2. kritériom je priemer zhodených kolov na zápas. Vyhodnotenie sa uskutoční po ukončení turnaja, t.j. po odohratí 22.kola.
 18. Pri hodnotení poradia jednotlivcov je kritériom priemer zhodených kolov na zápas.
 19. Pri nenastúpení jedného z družstiev sa zápas, druhé družstvo NEHRAJE. Zápas je kontumovaný. Nastúpenému družstvu bude priradený 1 bod.

Október 2018